Zastupujeme své členy jak v legislativních, tak v regulačních záležitostech.

Pomáháme všem bez rozdílu – od dětí až po seniory.

Domácí péče je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

NOVINKY

Vít Samek Patronem Asociace domácí péče ČR

Vít Samek se stal Patronem Asociace domácí péče ČR. Těšíme se na spolupráci a doufáme, že nás bude opatrovat nejen svým bulbem.

Výstup z tiskové konference ze dne 7.11.2018

Asociace domácí péče ČR pořádala dne 7.11. 2018 druhou tiskovou konferenci na které vystoupilo celkem pět hostů. Ti hovořili o tématech spojených s domácí zdravotní péčí z různých úhlů pohledu. Tiskovou konferenci zahájila Ludmila Kondelíková, prezidentka Asociace domácí péče, na ni navázala Štěpánka Tomsová, provozovatelka agentury domácí péče ACME Ústí, za provozovatele agentur hovořila též Karin Kapitánová z pražské agentury ADP LUSI . Za zdravotní sestry promluvila Šárka Doležalová z ústecké agentury ACME a na závěr přinesl velice zajímavý pohled na tuto problematiku František Vašíček, jehož maminka využívá služeb domácí zdravotní péče a to již několik let.

Pozvánka na tiskovou konferenci 7.11.2018

Rádi bychom Vás pozvali na tiskovou konferenci, kterou pořádáme dne 7.11.2018 v 10:00 v kavárně Mezi řádky v Praze. Obsah konference bude opravdu pestrý, na téma budete díky našim hostům moci nahlédnout z různých úhlů. Hovořit bude nejen paní Kondelíková za Asociaci DP, ale též paní Tomsová za provozovatele, paní Doležalová za zdravotní sestry a pan Vašíček za klienty DZP. Budeme se těšit Za Asociaci domácí péče ČR Ludmila Kondelíková, prezidentka

Další novinky

Spolupracujeme s 60 agenturami domácí péče, které:

Ročně ošetří 29 754 klientů

Vykonají 1 667 487 návštěv

Poskytnou péči 858 umírajícím