Zastupujeme své členy jak v legislativních, tak v regulačních záležitostech.

Pomáháme všem bez rozdílu – od dětí až po seniory.

Domácí péče je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Více informací
Pomáhejte s námi

NOVINKY

Kalendář Doma nejlíp 2022 na Darujme.cz

Pomozte nám dostat mezi veřejnost povědomí o domácí zdravotní péči a to formou krásného nástěnného kalendáře pro rok 2022. Protože nám z projektu Doma nejlíp zůstalo spoustu krásných fotografií a poutavých příběhů, rozhodli jsme se je využít pro tvorbu kalendáře pro rok 2022. Ty poté rozeslat do ordinací lékařů, čekáren nemocnic, na obecní úřady a další místa, kde rozšíří povědomí laické i odborné veřejnosti o této službě. Pojďte do toho s námi. Pomozte nám pomáhat!

Zahlcené záchranky. Tísňové linky blokují pacienti s covidem, kteří nemohou sehnat svého lékaře

„K lidem, kteří jsou covid pozitivní a současně potřebují zdravotní péči, sestry domácí zdravotní péče nejezdí. Tito pacienti musejí být v této době hospitalizováni na specializovaných odděleních vyčleněných pro tuto diagnózu. V domácím prostředí není totiž možné zajistit podmínky tak, aby nedocházelo k šíření této nemoci a nebylo ohroženo zdraví sestry,“ podotkla šéfka Asociace poskytovatelů domácí péče Ludmila Kondelíková.

Poděkování panu prezidentovi ČLK MUDr. Milanu Kubkovi

Asociace domácí péče ČR, z.s. děkuje za celý segment domácí zdravotní péče panu prezidentovi ČLK MUDr. Milanu Kubkovi za podporu ve snaze o narovnání úhradových podmínek

Další novinky

Spolupracujeme s 60 agenturami domácí péče, které:

Ročně ošetří 29 754 klientů

Vykonají 1 667 487 návštěv

Poskytnou péči 858 umírajícím