Zastupujeme své členy jak v legislativních, tak v regulačních záležitostech.

Pomáháme všem bez rozdílu – od dětí až po seniory.

Domácí péče je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Více informací
Pomáhejte s námi

NOVINKY

Zahlcené záchranky. Tísňové linky blokují pacienti s covidem, kteří nemohou sehnat svého lékaře

„K lidem, kteří jsou covid pozitivní a současně potřebují zdravotní péči, sestry domácí zdravotní péče nejezdí. Tito pacienti musejí být v této době hospitalizováni na specializovaných odděleních vyčleněných pro tuto diagnózu. V domácím prostředí není totiž možné zajistit podmínky tak, aby nedocházelo k šíření této nemoci a nebylo ohroženo zdraví sestry,“ podotkla šéfka Asociace poskytovatelů domácí péče Ludmila Kondelíková.

Poděkování panu prezidentovi ČLK MUDr. Milanu Kubkovi

Asociace domácí péče ČR, z.s. děkuje za celý segment domácí zdravotní péče panu prezidentovi ČLK MUDr. Milanu Kubkovi za podporu ve snaze o narovnání úhradových podmínek

Vít Samek Patronem Asociace domácí péče ČR

Vít Samek se stal Patronem Asociace domácí péče ČR. Těšíme se na spolupráci a doufáme, že nás bude opatrovat nejen svým bulbem.

Další novinky

Spolupracujeme s 60 agenturami domácí péče, které:

Ročně ošetří 29 754 klientů

Vykonají 1 667 487 návštěv

Poskytnou péči 858 umírajícím