Stát zapomíná na zdravotní sestry pečující o pacienty v domácí péči

V minulých letech byly opakovaně navýšeny mzdy zdravotním sestrám, ale pouze těm pracujících v nemocnicích. Zvyšování platů sestřičkám je nejen v letošním volebním roce doslova politický evergreen. Premiér Bohuslav Sobotka slibuje navýšení mezd o dalších deset procent od ledna 2018. Zvýšení platů se však opět nemá týkat zdravotních sester, které docházejí k pacientům domů, ačkoliv se jejich práce odborně od sester pracujících v nemocnici příliš neliší, je však mnohem více náročná po fyzické a psychické stránce.

Většina agentur domácí zdravotní péče funguje v režimu dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu. Nicméně dle definice nespadají pod třísměnný provoz, nýbrž pod nepřetržitý, proto nemají na zvýšení peněz nárok. Odlišné je také vyplácení mezd.

"Zdravotní sestry v nemocnicích jsou odměňovány dle mzdových platových tabulek, naproti tomu sestry pracující v domácí péči výkonově. Sestry, které dochází za pacienty domů, jsou tak nespravedlivě přehlíženy", říká Ludmila Kondelíková, prezidentka Asociace domácí péče, která sdružuje 60 agentur, které se zabývají péči o pacienty v domácím prostředí.

Domácí péče má v systému zdravotní péče velice důležitou roli. Kupříkladu dvě třetiny lidí by rády dožily doma. Toto by často nebylo bez návštěv zdravotní sestry možné. Ty navštěvují pacienty až několikrát denně – dle ordinace ošetřujícího lékaře. Kromě pacientů v terminálním stádiu pečují i o klienty například s defekty, po hospitalizaci, diabetiky, špatně pohyblivé pacienty, kteří potřebují rehabilitaci, pacienty se stomiemi aj.

Agentury domácí zdravotní péče, které jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, fungují v České republice od roku 1991. Aktuálně nabízí služby domácí péče na 190 malých a středních agentur, které pojmou téměř polovinu objemu výkonů zdravotní péče v domácím prostředí a to včetně odlehlých částí republiky.