Doma nejlíp - Marcela Jankovská

Bohužel i naši klienti umírají. My jsme rádi, že jsme je mohli doprovázet často až do úplného konce a podpořit nejen je, ale i jejich blízké.
Paní Marcela Jankovská, s kterou jsme natáčeli jeden z medailonků projektu Doma nejlíp, je jednou z těchto klientů. V péči agentury ACME Domácí péče byla pět let.
A nám do emailu Asociace domácí péče ČR, z.s.přišel tento krásný dopis od její dcery:

Vážená paní Kondelíková,

velmi Vám chci poděkovat za zaslané fotografie mojí maminky, paní Marcely Jankovské, z natáčení projektu Doma nejlíp. Děvčata z ACME Domácí péče mi je předaly minulý týden.
Maminka byla z natáčeni nadšená a byla to pro ni změna v každodenním životě. Velmi detailně mi o něm vyprávěla.
Bohužel, v půlce června nečekaně zemřela. Chci Vám napsat, že se i na ARU ptala, jestli náhodou v televizi nejde Váš dokument. Že by ho ráda ještě viděla.
Vaše fotografie dorazily den před maminčinými nedožitými 80. narozeninami! Byla to pro nás moc hezký dárek.
Velmi si vážím Vaší práce i práce všech z domácí péče. Také díky tomu mohla být maminka do konce doma, v soukromí. Byla za to šťastná.
Přeji Vám všem pevné zdraví a radost z práce, kterou děláte. Vím, že pokud se to rodin přímo netýká, Vaše činnost není dostatečně oceněná.

Se srdečným pozdravem

Radana Fajstaverová
Ústí nad Labem

Podívejte se i na další videa projektu Doma nejlíp